Futura I-IV Yritysalueet Kiinteistöt Vaasa Parks Ajankohtaista Yhteystiedot

RuotsiEnglanti

Historia

Oy Vaasa Parks Ab:n toiminta alkoi syksyllä 2000. Takana oli parin vuoden valmisteluvaihe, missä mm. Vaasan kaupungin, Teknologiakeskus Merinovan, pääomasijoitusyhtiö Wedecon ja Finnveran edustajat valmistelivat erilaisia vaihtoehtoja Vaasassa toimivien yritysten toimitilapalvelujen edelleen kehittämiseksi . Useiden vaihtoehtotarkasteluiden jälkeen päädyttiin vuonna 1999 perustamaan uusi osakeyhtiö siten, että kaikilla edellä mainituilla tahoilla oli noin neljänneksen omistusosuus.

 

Toiminnan alkuvaiheessa painopisteenä oli kolmen yrityspuiston -Vaasa Science Park, Strömberg Park, Vaasa Airport Park- markkinointi ja erityisesti Vaasa Airport Park-alueen kehittäminen. Vuonna 2001 todettiin, että toivottuja teknologiakeskustaloja ja monen käyttäjän joustavia yritystoimitilaratkaisuja ei saada toteutettua ilman Vaasan kaupungin riskinottoa. Ensimmäinen Futura I-talo valmistui vuoden 2002 lopulla. Jatkoa seurasi Futura II:n muodossa loppuvuonna 2004. Aluksi yhden hengen koordinaattori-organisaatio oli kasvanut 4 hengen teknologiakeskustalojen toteuttajaksi ja omistajaksi.

 

Strategian kolmannessa vaiheessa Vaasa Parks Oy lähti omalla riskillään vuonna 2005 yritysten toiveiden mukaisesti toteuttamaan räätälöityjä toimitiloja Vaasa Airport Park-alueelle. Ensimmäinen tuotanto- ja logistiikkahalli valmistui Vaconin ja DHL:n käyttöön vuonna 2006. Powergate-toimistotalon ensimmäinen vaihe Wärtsilä Finland Oy:n ja Fujitsu Services Oy:n käyttöön valmistui vuonna 2007. Huhtikuussa 2008 valmistui The Switch Oy:lle räätälöity tuotekehitys- ja mallitehdas. Vuoden 2008 lopussa Vacon- ja Powergate-laajennusten sekä Futura III toteutuksen jälkeen yhtiö oli rakennuttanut toimitiloja yhteensä noin 50 000 m2.

Vuosina 2008-2011 Vaasa Parks-konsernissa keskityttiin kehittämään Futura I-III-kokonaisuutta yritysten ykköstason toimintaympäristöksi sekä käynnistettiin Lentologistiikka-alueen kehittämishanke. Konsernin taserakennetta vahvistettiin kahden kiinteistöyhtiön siirtyessä pitkäaikaisten kiinteistösijoittajien omistukseen. Vuonna 2011 Vaasa Parks Oy:n omistuksessa tapahtui muutos ja yhtiö hankki Finnveran omistamat osakkeet itselleen.

Strateginen laajentuminen vuoden 2011 alusta alkaen toteutui yhtiön solmiessa Palvelusopimuksen Vaasan kaupungin lisäksi myös Mustasaaren kunnan kanssa. Vaasa Parks Oy markkinoi ja kehittää ko. kuntien ja alueen kehittämisyhtiön kanssa uutta ja mittavaa Vaasan seudun logistiikka-aluetta, minkä rakentaminen käynnistyi vuonna 2012. Vuoden 2011 aikana aloitettiin myös usean uuden kiinteistöhankkeen valmistelu Vaasaan.

 

Yhtiön perustoiminta-ajatus alueen yritysten toimitilahaasteiden ratkaisijana ja uudisrakentajana sekä toimitilapalvelujen tuottajana on pysynyt strategian laajentumisesta huolimatta perusteiltaan samana koko yhtiön ja konsernin toiminnan aikana. Toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön omistajayhtiöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Pienen ja ketterän uutta luovan tiimin toiminnalle on ollut alueella selvä tilaus ja yritysten toimitilatarpeita on saatu ratkaistua vuosien kuluessa usein haasteellistenkin vaiheiden ja markkinatilanteiden mukaan. Myös jatkossa Vaasa Parks-tiimi on valmis uusienkin ratkaisumallien pohdintaan!