Futura I-IV Företagsområden Fastigheter Vaasa Parks Aktuellt Kontakt

SuomiEnglanti

Futura I-IV

Futura-teknologicenterhusen erbjuder moderna utrymmen och mångsidiga tjänster. Redan under planeringsskedet har särskild uppmärksamhet fästs vid lokalernas användbarhet och flexibilitet.

 

I Futura-husen finns både småföretagsutrymmen och större lokaler samt utrymmen avsedda för lätt montering. Verksamhetsomgivningen och arbetsstationerna har designats i enlighet med dagens krav på trivsamhet och Futura-husens mångsidiga servicehelhet erbjuder aulatjänster, restauranger och konferens- och utbildningsutrymmen. Det finns även tillräckligt med bilplatser för både personal och kunder.      

 

I Futura-husen har många nöjda användare funnit en perfekt verksamhetsomgivning som flexibelt har kunnat modifieras enligt det egna företagets tillväxtbehov. Våra användare uppskattar också det välfungerande servicekonceptet och en omgivning som uppmuntrar till samarbete.

 

Kunde teknologicenterhusen Futura I-IV erbjuda en lämplig tillväxtmiljö även för ditt företag?