Futura I-IV Företagsområden Fastigheter Vaasa Parks Aktuellt Kontakt

SuomiEnglanti

Producta II

Planeringen för Producta II, som byggdes för The Switch, påbörjades i början av år 2007. Byggnadens inre delar blev klara och togs i bruk av The Switch i april 2008.

Producta II har en bruttoyta på 5000 m², av vilka 1600 m² är kontorsutrymme. Användaren i Producta II, The Switch, är ett företag som tillverkar innovativa specialmotorer och effektomvandlare för elsystem. Företaget verkar inom fyra branscher; elproduktionssystem för vindturbiner, elsystem för industrimotorer, elproduktionssystem för generatorer med variabel hastighet samt effektelektroniksystem för sol- och bränsleceller. Deras kundkrets består av maskinproducenter samt systemleverantörer. The Switch tillverkar skräddarsydda specialelmotorer och effektelektroniksystem.