Futura I-IV Företagsområden Fastigheter Vaasa Parks Aktuellt Kontakt

SuomiEnglanti

Circle House

Citec Group Oy Ab:s nya kontorsfastighet på Cirkelvägen 4 blev färdig i december 2012 . 

 

Under förberedelsefasen 2011 lyckades man hålla projekttidtabellen mycket bra tack vare ett gott samarbete med beslutsfattare, stadsplanerare, tekniska nämnden samt alla tillståndsmyndigheter inom Vasa stad. Citec, som fungerar som användare och konstruktions- och VVS-planerare av fastigheten, samt Arkitektbyrå Laatio som är huvudplanerare, kunde avsätta tillräckligt med resurser under våren 2011 vilket bidrog till att planeringen framskred utan dröjsmål parallellt med planläggningsarbetet och tillståndsprocesserna. Kontraktsupphandlingen kunde genomföras redan i oktober-november.

 

”Vi är glada att nybyggnationen på Cirkelvägen har framskridit i snabbast möjliga takt. Vi väntar med spänning på att få ta i bruk en kontorsfastighet som passar vårt internationellt verksamma företag och nu kommer vi även att kunna inrymma hela Citecs personal i Vasa under ett och samma samma tak. Vi rekryterar nya specialister så ur den synvinkeln har vi också behov av större utrymmen. Nuvarande utrymmen på Cirkelvägen 4 är redan idag för trånga”, konstaterar Martin Strand, VD för Citec Group Oy Ab.

 

Även Rune Westergård, Citecs grundare och styrelsemedlem, är nöjd med lösningen. ”Det är vemodigt att se den gamla fastigheten rivas. Det är många utvecklings- och tillväxtfaser som vi har hunnit med under de knappa 20 år som vi varit verksamma i fastigheten”, säger Rune Westergård.

 

”Det är fint att Citecs tillväxtmål och framtidstro skapar nya möjligheter i Vasa. Citec är en av de centrala aktörer i Vasaregionens ständigt växande kluster av energiteknologiföretag. Med Citecs satsning på sin verksamhet tar återigen EnergyVaasa ett steg in i framtiden. Vi har varit mycket motiverade att hitta en lösning på Citecs behov av nya kontorsutrymmen. Jag tror att vi tillsammans - planerare, huvudentreprenörer och samtliga inblandade företag - kommer att nå ett bra slutresultat som är både kostnadseffektivt för användaren och håller tidsplanen”, säger VD Ulla Mäki-Lohiluoma på Oy Vaasa Parks Ab.